GemensamtAnsvarsområden
-se Skötsel och tillsyn här intill.

 

 

Årsmötet 10 Mars 2013
Protokollet hittar du här

Årsmötet 11 Mars 2012
Protolkollet hittar du här

Årsmötet 17 April 2021
Protokollet hittar du här

Årsmötet 14 Mars 2010
Protokollet hittar du här
Årsberättelse 2010 hittar du här

Årsmötet 2015
Protokoll hittar du här

Årsmöte 2017
Protokoll hittar du här

Årsmöte 2019
Protokoll hittar du här


 

Bli kolonist!

Ansökan om medlemskap i
föreningen


Om du vill överta en stuga måste du också godkännas som medlem i föreningen.

Här hittar du formulär för ansökan!Köpeavtal

Köpe- och nyttjanderättsavtal är utformade särskilt för övertagande av koloni.

Här hittar du nyttjanderättsavtal

Här hittar du formulär för avtal om köp

Stadgar för
koloniträdgårdsföreningen Jordgubben

Här hittar du stadgarna!
tistel

Ordningsregler

Våra ordningsregler är enkla och rimliga att följa! Syftet med reglerna är att alla skall få en trivsam vistelse i kolonin.

Ordningsreglerna hittar du här!

Skötsel och tillsyn

För att det skall vara fint i koloniområdet måste alla hjälpas åt! Varje stuga har en arbetsuppgift som behöver skötas kontinuerligt, alltså inte endast på de särskilda städdagarna.

Arbetsuppgifter för stuga 1-21

Arbetsuppgifter för stuga 22-42

blommor