KONTAKT


Koloniföreningen Jordgubbens styrelse 2013

Koloniföreningen
JORDGUBBEN

 

Postadress
Kolonigatan
392 36 Kalmar

E-post
info@kolonijordgubben.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jgb

Frågor om hemsidan
webmaster@kolonijordgubben.se

 

Styrelseuppdrag

Ordförande
Lars-Ivar Jönsson

Vice ordförande
Bitte Gudmundsson

Sekreterare
Ulf Bergman


Kassör
Anita Nordstrand

Suppleant
Eva Rosquist
Helena Johansson

Koloniföreståndare
Claes Kittel

 

Tel.nummer

0480-283 34
0709-990048

0480-47 67 63
0737-10 24 00

0480-149 31
0481–165 03
070-586 25 68

0480-208 99 0703-72 50 48


0739–81 14 87


0480–152 15
0709–81 52 15

E-post


larsivar@kolonijordgubben.se

bitte@kolonijordgubben.se
Stuga


33

7


10


6

13