KONTAKT


Koloniföreningen Jordgubbens styrelse 2020

Koloniföreningen
JORDGUBBEN

 

Postadress
Kolonigatan
392 36 Kalmar

E-post
info@kolonijordgubben.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jgb

Frågor om hemsidan
webmaster@kolonijordgubben.se

 

Styrelseuppdrag

Ordförande
Lars-Ivar Jönsson

Vice ordförande
Helena Johansson

Sekreterare
Ulf Bergman


Kassör
Anita Nordstrand

Suppleant
Samir Karahlilovic
Niklas Gustavsson

Koloniföreståndare
Claes Kittel

 

Tel.nummer

x
0709-990048


0706599731

x

070-586 25 68

076 8426702


sk


ng


x
070-2494216

E-post


larsivar@kolonijordgubben.se

Stuga


33

26


10


42

13