Några händelser på Jordgubben

1910 Stadsfullmäktige i Kalmar beslutar att arrendera ut mark till koloniträdgårdar

1917 Bildandet av "Jordgubben"

1919 De första stugorna byggdes

1923 Nu var c:a hälften av tomterna bebyggda

1925 Den första flaggstången restes

1927 Jordgubben gick med i Sveriges Koloniträdgårdsförbund

1929 Ett centralråd för kolonierna i Kalmar bildas

1931 Vattenledningar dras av kolonisterna

1954 Torrdassen byts mot vattentoaletter

1976 Centralbelysning införs

2010 Jordgubbens hemsida

stuga1923

Boken om Jordgubben

Ulf Bergman, historiker och kolonist har skrivit en bok om Jordgubbens historia. Nu i reviderad upplaga 2017

Du hittar boken Jordgubben i PDF-format här.

Jordgubbens historia

Starten 1917

Det första koloniområdet anlades i Malmö 1895, med motivet: ”ekonomisk vinst för kolonisten, frisk luft, arbetsomväxling, nyttig och välsmakande näring, trädgårdsarbetets för sinnet höjande verkan och slutligen ett förenande band för familjen.”

1912 bildades Kalmar Koloniträdgårds-förening och ett område vid Tallhagen togs i bruk (Kalmar Norra).
Första världskriget ökade intresset för odling av köksväxter. 1917 ville man utöka med ett område till - det blev"Jordgubben" som fick sitt namn efter att man 1919 bröt sig loss från den ursprungliga föreningen.
Det fanns regler för trädgårdarnas skötsel och utseende men man arrangerade också fester (från 1928): "Under sommaren firade föreningen sin sedvanliga familjefest, den tionde i ordningen. Det blev gemensam sillsexa, till vilkens iordningsställande kolonisternas fruar utfört ett gott arbete. Därefter utprovades den nya dansbanan som gott stod sig för påfrestningen. Med kafferast, tal, lekar och dans pågick festen till fram på småtimmarna."
Ur bygglovsansökan för den första stugan: "Huset skall uppföras med en hel brädvägg bestående av stående spontade bräder och läkt samt dessutom invändigt beklädas med papp och tapeter. Taket kommer att bestå av spontade bräder samt tjärpapp. Å framsidan av huset en öppen veranda."
Det var inte alla som var så noggranna med att ansöka om bygglov - men redan 1922 är de flesta lotter bebyggda.


Vill du veta mer? Läs boken om Jordgubben!
Möbelsnickaren
Hjalmar Lennquist m familj 1923